Вистински успех е да се биде среќен со луѓето што ги сакаме!

Ако стигнав до местото каде што сум, тоа е благодарение на упорноста, напорот и пожртвуваноста. Вистински успех е да се биде среќен со луѓето што ги сакате и да се чувствувате горди на себе.
Живееме во општество во кое на личниот триумф понекогаш се гледа со недоверба. Ако некој успеал да стигне таму каде што сакал, тоа било затоа што трети лица замешале прсти за да се случи тоа. Ние сигурно не можеме да негираме дека ова навистина се случува понекогаш. Сепак, вистинскиот талент постои и не престанува да биде дисциплина обележана со упорност, истрајност и трпеливост.

Кога зборуваме за успех, не мислиме само на професионален триумф. Зборуваме и за луѓе кои постигнуваат идеална благосостојба со својот партнер од соништата, семејството, пријателите и можноста храбро и оптимистички да се соочат со какви било потешкотии.
Упорноста поместува планини!

Некогаш некаде прочитав дека оние што поместуваат планини започнуваат со поместување на најмалите камења. Успехот во која било област од животот всушност доаѓа со истрајност.

Истрајноста е алатка и способност која мора да ја зајакнеме за да постигнеме успех на био кое животно поле.

Advertisements