Така во скутот на баба ми…

Лицето на зборовите

Кога ја прашав баба ми
како да го запаметам
лицето на зборовите,
таа како да се врати
некаде оддалеку,
ме гушна и ми рече:
Нивното лице не е едно,
како и нашата мака
што не е само една
и не е само за еден!

Така во скутот на баба ми,
на нејзината шарена скутина
ја запознав мојата татковина.

Петре М. Андреевски

loading...