Оние кои ги сакаме и оние кои не ги поднесуваме се нашето огледало!

Човечкиот односи е еден од најефикасните методи за стекнување на свеста.
Благодарение на огледалото на односите – сите односи без исклучок – можеме да ги венесеме во проширена состојба на свеста. Ние се одразуваме и мораме да научиме да се гледаме себеси во другите. Ова се нарекува огледало на врската. Во ова огледало можете да ја видите вашата духовна суштина. Гледајќи околу себе, видете го одразот на себе.
Односите се инструмент за духовен развој, а унифицирана свест е нивната крајна цел. Сите ние сме составен дел на универзалната свест, и вистински пробив се случува кога постојната врска меѓу нас почнува да се гледа во секојдневниот живот.

Оние што ги сакаме и оние кои не живцираат, се сите наши огледала. Кој ни се допаѓа? Оној чии карактеристики се слични со нашите. Сакаме да бидеме блиски до таквите луѓе, бидејќи сметаме дека во нивно друштво тие карактеристики ќе бидат уште посилни. И луѓето чиј карактер нè потсетува на оние нашите особини, кои ние се обидуваме да ги притиснеме во себе, не ни се допаѓаат и не живцираат. Значи, ако некој со вас е многу некоректен, знајте дека тој човек има нешто заедничко со вас, но тој навистина не го сака тоа “нешто”. Ако сте спремни да ги прифатите овие особини, тие ќе престанат да ве вознемируваат.

Кога се фаќате себеси дека некој човек ви е симпатичен, приметете што ви се допаѓа кај таа личност. Убавина, мудрост, елеганција, влијание, моќ, ум? Во секој случај, знајте: наведениот квалитет е присутен и во вас. Не се откажувајте – можеби вашиот живот ќе стане поцелосен.

Ова е исто така точно и во односот со оние кои не ви се допаѓаат. Со воспоставување на контакт со вашата вистинска суштина, треба да ги разберете и прифатите не само добрите квалитети на вашиот карактер. Коегзистенцијата на спротивностите е основа на Универзумот.

Ако кукавицата се крие во вас, никогаш нема да станете храбри. И не можете да бидете добронамерни ако немате сила во себе. Човек само може да биде добронамерен во случај ако, заедно со доблеста, има и нејзина спротивност.

loading...